Welkom op de website van Onderste Boven, de praktijk voor psychomotorische kindertherapie in Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht, Dordrecht en omgeving. Op deze website is alle informatie te vinden over mijn praktijk, wie ik ben en wat ik doe.

De huidige tijd vraagt veel van kinderen. Er worden veel eisen gesteld en er zijn veel prikkels. Het is niet altijd makkelijk om hier mee om te gaan. Kinderen kunnen niet lekker in hun vel zitten, er kunnen gedragsproblemen ontstaan of problemen met leren. Soms is er dan behoefte aan extra hulp en ondersteuning. Ieder kind is anders. Ieder probleem is anders. Ik bied praktische hulp, gerichte aandacht en werk vanuit de eigenheid en de kwaliteiten van het kind.

Maaike Hartog

Speelmateriaal

Psychomotorische Kindertherapie

 • Versterkt de emotionele en sociale ontwikkeling van uw kind.
 • Uw kind leert lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen, te begrijpen en te veranderen.
 • Sluit aan bij de interesses, kwaliteiten en het ontwikkelingsniveau van uw kind.

Bewegen speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind. Al bewegend leert een kind zichzelf en de wereld kennen en groeit zijn bewustzijn.

Lees verder

Zo ga ik te werk

 1. Gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.
 2. Na aanmelding volgt een intakegesprek, waarbij de hulpvraag wordt vastgesteld.
 3. Start onderzoeksfase: 3 x observatie spel en bewegingsgedrag, evt. aanvullende testen en vragenlijsten.
 4. Afronden onderzoeksfase: opstellen onderzoeksverslag en behandelplan en bespreken met ouders.
 5. Start behandeling: wekelijkse sessie met het kind.
 6. Tussentijdse evaluatie met ouders.
 7. Voortzetting en eventueel bijsturing behandeling.
 8. Afronding behandeling en bespreken van het eindverslag met ouders.
Wie ben ik Neem vrijblijvend contact op