Speelmateriaal
Biologie materialen
Speelgoed
Zinsontleding met lego

Welkom op de website van Onderste Boven, de praktijk voor psychomotorische kindertherapie en leerondersteuning in Hendrik-Ido-Ambacht. Op deze website is alle informatie te vinden over onze praktijk, wie wij zijn en wat we doen.

De huidige tijd vraagt veel van kinderen. Er worden steeds meer eisen gesteld. Niet alle kinderen kunnen hier even goed mee omgaan. Kinderen kunnen vastlopen in de ontwikkeling, er kunnen gedragsproblemen ontstaan of problemen met leren. Soms is er dan behoefte aan extra hulp en ondersteuning. Ieder kind is anders. Ieder probleem is anders. Wij bieden gerichte aandacht en werken vanuit de eigenheid en de kwaliteiten van het kind.

Joke en Maaike Hartog

Joke en Maaike Hartog

Ons aanbod bestaat uit :

Psychomotorische Kindertherapie

  • Versterkt de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind.
  • Uw kind leert lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen, te begrijpen en te veranderen.
  • Sluit aan bij de interesses, kwaliteiten en het ontwikkelingsniveau van uw kind.

Bewegen speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind. Al bewegend leert een kind zichzelf en de wereld kennen en groeit zijn bewustzijn.

Lees verder

Leerondersteuning

  • De leerondersteuning bij Onderste Boven richt zich op de individuele leerbehoefte.
  • Door uit te gaan van de specifieke kwaliteiten van het kind, zal het de leerstof beter opnemen, zich begrepen en gewaardeerd voelen.
  • Alle kinderen verwerken informatie op een andere manier.

Er wordt gewerkt vanuit de acht verschillende intelligentie vormen. 

Lees verder

Zo gaan wij te werk:

Stap 1 Gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Stap 2 Na aanmelding volgt een intakegesprek, waarbij de hulpvraag wordt vastgesteld.
Stap 3 Start onderzoeksfase: observeren, testen en vragenlijsten.
Stap 4 Afronden onderzoeksfase: opstellen onderzoeksverslag en behandelplan en bespreken met ouders.
Stap 5 Start behandeling: wekelijkse sessie met het kind.
Stap 6 Tussentijdse evaluatie opstellen en bespreken met ouders.
Stap 7 Voortzetting en eventueel bijsturing behandeling.
Stap 8 Afronding behandeling en bespreken van het eindverslag met ouders.