Privacyverklaring

De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met alle beschikbare informatie en het dossier. Informatie wordt alleen met expliciete toestemming van ouders/verzorgers opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners/betrokkenen.

Download onze Privacyverklaring (.docx)