Psychomotorische kindertherapie (PMKT)

Psychomotorisch Kindertherapie (PMKT) is een non-verbale vorm van therapie voor kinderen. Bewegen staat centraal. Bewegen speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind. Al spelend en bewegend leert een kind zichzelf en de wereld kennen en groeit zijn/haar bewustzijn. Bewegen en spel geeft kinderen een middel om te uiten wat zij vaak met woorden (nog) niet goed kunnen. Een kind dat zich gemakkelijk beweegt bouwt een goed zelfgevoel op, zodat het zich thuis kan voelen in zijn/haar eigen lijf, tussen leeftijdsgenootjes, op school en in het gezin. Wanneer u naar het bewegen van uw kind kijkt, kunt u daar uit opmaken hoe uw kind zich voelt. Vrij, open, onbezorgd en ontspannen of juist agressief, gespannen, angstig of onzeker.

Als psychomotorisch kindertherapeut sluit ik aan bij het ontwikkelingsniveau van uw kind en speel ik in op de behoeften en gevoelens van uw kind. Op speelse wijze wordt gewerkt aan de opgestelde leerdoelen, waarbij de kwaliteiten en interesses van uw kind uitgangspunt zijn. Ik maak gebruik van een breed aanbod van middelen zoals; bewegen, lichaamsgerichte oefeningen, sport, spel en creatieve materialen. Het middel waarmee het kind zich het beste kan uiten wordt ingezet. Door de activiteiten die we doen binnen de therapie leert het kind om lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen, te begrijpen en zo nodig te veranderen.

Neem vrijblijvend contact op