Uitgaan van de kwaliteiten van het kind

De huidige tijd vraagt veel van kinderen. Er worden steeds meer eisen gesteld. Niet alle kinderen kunnen hier even goed mee omgaan. Kinderen kunnen vastlopen in de ontwikkeling, er kunnen gedragsproblemen ontstaan of problemen met leren. Soms is er dan behoefte aan extra hulp en ondersteuning. Ieder kind is anders. Ieder probleem is anders. Ik bied gerichte aandacht en werk vanuit de eigenheid en de kwaliteiten van het kind.

Speelmateriaal

Maaike Hartog

Opleidingen:Opleiding tot Leraar Lichamelijk Opvoeding (HALO), PMKT (post-hbo) Cursussen:Rots&Water, Brainblocks
(methode voor psyscho-educatie bij ASS)
Werkervaring:5 jaar buitenschoolse opvang en kinderopvang.
Gymlessen op basisschool, speciaal basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
Ontwikkelingsgerichte lessen op speciaal onderwijs in Kenia.

Na mijn opleiding tot docent lichamelijk opvoeding ben ik psychomotorisch kindertherapeut geworden. Bij beide professies staan kinderen en bewegen centraal. Om de wereld te kunnen ontdekken en zich te kunnen uiten is bewegen essentieel voor kinderen. Daarbij komt dat kinderen bewegen van nature ook heerlijk vinden om te doen. Daarom is bewegen een ideaal middel om contact te maken met kinderen en in te spelen op hun belevingswereld.

Als leraar lichamelijke opvoeding vond ik het lastig dat er weinig tijd was om kinderen individuele aandacht te geven en te helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling en groei. Daarom vind ik het heerlijk dat ik nu als PMKT’er echt de tijd heb voor het kind en de kinderen waarmee ik werk wezenlijk verder kan helpen.

Met mijn LO (leraar lichamelijke opvoeding) achtergrond heb ik oog voor hoe kinderen bewegen en heb ik een flink repertoire aan spellen en bewegingsactiviteiten. Daarnaast komt mijn geduld, inlevingsvermogen en betrokkenheid goed van pas binnen PMKT. Zo kan het kind zich veilig voelen en kan er een vertrouwensrelatie opgebouwd worden. Het kind kan en mag zijn wie het is. Dat is uitgangspunt, een veilige basis. Van daar uit gaan we werken aan de hulpvraag.

Een wezenlijke, positieve bijdrage leveren aan het unieke ontwikkelingsproces van een kind daarbij ligt mijn hart.