Uitgaan van de kwaliteiten van het kind

De huidige tijd vraagt veel van kinderen. Er worden veel eisen gesteld en er zijn veel prikkels. Het is niet altijd makkelijk om hier mee om te gaan. Kinderen kunnen niet lekker in hun vel zitten, er kunnen gedragsproblemen ontstaan of problemen met leren. Soms is er dan behoefte aan extra hulp en ondersteuning. Ik bied praktische hulp, gerichte aandacht en lever maatwerk vanuit de eigenheid en de kwaliteiten van het kind.

Speelmateriaal

Maaike Hartog

Opleidingen:Opleiding tot Leraar Lichamelijk Opvoeding (HALO), PMKT (post-hbo) Cursussen:Rots&Water, Psychomotorische gezinstherapie, Affectregulerende vaktherapie, Brainblocks (methode voor psyscho-educatie bij autisme), Griefelen (programma voor het jonge kind 2,5 - 8 jaar). Werkervaring:5 jaar buitenschoolse opvang en kinderopvang.
Gymlessen op basisschool, speciaal basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
Ontwikkelingsgerichte lessen op speciaal onderwijs in Kenia.

Na mijn opleiding tot docent lichamelijk opvoeding ben ik psychomotorisch kindertherapeut geworden. Bij beide professies staan kinderen en bewegen centraal. Om de wereld te kunnen ontdekken en zich te kunnen uiten is bewegen essentieel voor kinderen. Daarbij komt dat kinderen bewegen van nature ook heerlijk vinden om te doen. Daarom is bewegen een ideaal middel om contact te maken met kinderen en in te spelen op hun belevingswereld.

Als leraar lichamelijke opvoeding vond ik het lastig dat er weinig tijd was om kinderen individuele aandacht te geven en te helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling en groei. Daarom vind ik het heerlijk dat ik nu als PMKT’er echt de tijd heb voor het kind en de kinderen waarmee ik werk wezenlijk verder kan helpen.

Door mijnĀ  opleidingsachtergrond heb ik oog voor hoe kinderen bewegen en heb ik een flink repertoire aan spellen en bewegingsactiviteiten. Daarnaast komt mijn geduld, inlevingsvermogen en betrokkenheid goed van pas binnen PMKT. Zo kan het kind zich veilig voelen en kan er een vertrouwensrelatie opgebouwd worden. Het kind kan en mag zijn wie het is. Dat is uitgangspunt, een veilige basis. Van daar uit gaan we werken aan de hulpvraag.

Ontwikkelen gaat niet altijd van zelf. Zo waardevol wanneer ik een bijdrage mag leveren aan het unieke ontwikkelingsproces van een kind, zodat het weer op eigen kracht verder kan.